آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

بابیت ریزی

بابیت ریزی, خدمات

یکی از خدمات فنی و مهندسی شرکت تانو پارس بازسازی انواع یاتاقانهای مورد استفاده در تجهیزات دوار صنایع نفت و گاز و پالایش و نیروگاهی میباشد. بسته به شرایط و کارکرد یاتاقان های  مورد استفاده در تجهیزات دوار تیم تعمیرات و بهره برداری کارفرما در بازدید های دوره ای و اورهال واحد های مربوطه به این تجهیزات حساس مطابق با دستور العمل های نصب و بهره برداری در صورت نیاز نسبت به تعویض یا بازسازی یاتاقان اقدام می نماید. معمولا یاتاقانهای بابیتی در این بازدیدها به دلیل فرسایش سطح داخلی که موجب ازدیاد کلرنس یا لقی بین شفت و بابیت میگردد و همچنین آسیبهای ناشی از بروز مشکل در سیستم روغنکاری نیاز به بازسازی یا تعویض پیدا میکنند. و به کارگاه بابیت ریزی  وساخت ارسال میگردند.در این مرحله سازنده اقدام به آماده سازی یاتاقان جهت بابیت ریزی می نماید،بدین ترتیب که ابتدا بابیت مستعمل از سطوح یاتاقان با استفاده از حرارت غیر مستقیم زدوده و پس از آن  فلاکس پوششی بر روی بدنه گرم یاتاقان ایجاد می گردد. و پس از قالب بندی بر روی دستگاه سانترفیوژ نصب میگردد. بابیت مورد استفاده مطابق استاندارد معتبر ASTM B23  تامین میگردد.بسته به دور کارکرد تجهیز مربوطه بابیت مورد استفاده تفاوت دارد. مثلا در تجهیزات با دور پائین از بابیت پایه سرب و تجهیز با دور بالا از بابیت پایه قلع استفاده میگردد.عدم کنترل دمای بدنه یاتاقان قبل از بابیت ریزی منجر به سوختن و از بین رفتن فلاکس میشودو در اصلاح bad bonding یا عدم چسبندگی را باعث میشود. مطابق با استانداردiso4386 اتصال بین بابیت و فلز پایه یاتاقان با دو روشUT,PT کنترل میگردد و گواهی معتبر ASNT صادر میشود.