آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

ترموکوپل نوع J

ابزار دقیق

(IRON-CONSTANTAN) ترموکوپل تیپ J
این ترموکوپل از فلز آهن Fe و آلیژهای مس – نیکل Cu-Niساخته می شود. رنج دمایی این ترموکوپل بین −180 °C و +750 °C است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود. حساسیت ترموکوپل نوع J ، به اندازه ی 55 µV/°Cاست و برای طرح های جدید توصیه می شود. در ترموکوپل نوع J به علت وجود آهن در مکانهایی که امکان اکسیداسیون وجود دارد استفاده نمی شود
کلمات کلیدی:
ساخت ترموکوپل
ترموکوپل نوع J
استاندارد EN 60584
استاندارد DIN 43710