آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

لول متر (سطح سنج )کانداکتیو-لول سوئیچ کانداکتیو

ابزار دقیق

لول متر (سطح سنج )کانداکتیو-لول سوئیچ کانداکتیو

همان طور که از نام این لول سنج پیداست جهت اندازه گیری سطح مایعات رسانا مورد استفاده قرار می گیرد ، تشخیص سطح از این روش بسیار آسان و اقتصادی می باشد بخصوص زمانی که دو ماده رسانا و نارسانا مانند آب و روغن یا نفت با هم مخلوط شوند ف این لول سوئیچ برای تشخیص سطح آب بهترین گزینه است.

دو الکترود (پروب ) بالای سطح مایع نصب می گردد با افزایش میزان مایع ، جریان الکتریکی تولید شده نیز افزوده می گردد.