آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

LIFTING BEAM

ابزار مخصوص اورهال

شاهین ها معمولا برای بلند کردن بارهای بلند و سنگین به کار می روند . از جمله سودمندی های استفاده از شاهین می توان به کاهش خطر واژگونی و افتادن بار ، کشیدگی ، کج شدگی و خم شدگی بار اشاره کرد . شاهین نوعی میله ی صاف و محکم است که در قسمت پایین آن چند قلاب برای قرار گرفتن اسلینگ و سیم بکسل نصب شده است . یادآوری این نکته ضروری است که میزان بار مجاز شاهین شامل وزن بار ، وزن شاهین و وزن متعلقاتی است که به شاهین متصل می شود.
میله ی متعادل ساز نیز همانند شاهین برای متعادل کردن بارهایی بزرگ ، بلند وو سنگین به کار می رود با این تفاوت که میله ی متعادل ساز برای اتصال به قلاب جرثقیل فاقد اسلینگ بوده و برای بلند کردن بار با دو بالابر به طور همزمان نیز استفاده می شود . یکی از کاربردهی میله ی متعادل ساز ایجاد توازن بین وزن بار با ظرفیت جرثقیل است . مثلا زمانی که از دو جرثقیل با ظرفیت های گوناگون برای بلند کردن یک بار با طول زیاد استفاده می شود.