آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

ژورنال تراست

یاتاقان

یاتاقان های شعاعی محوری (Journal Thrust Bearing)
اين نوع ياتاقان علاوه بر بار شعاعي بار محوري را نيز تحمل مي نمايد.