آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

تیلتینگ پد

یاتاقان

یاتاقانهای کفشکی (Tilting Pad Bearing)
در موارد بسياري درماشين آلات با سرعت بالا ياتاقانهاي كفشكي خود تنظيم طراحي مي شوند. ساخت اين ياتاقانها در صنعت جايگاه خاصي دارد، به ويژه در مواردي كه خطرات ناشي از ارتعاشات وجود داشته باشد.اين ياتاقانها با ۳ كفشك و يا بيشتر طراحي ميشوند و تعداد كفشكها بستگي به قطر شفت دارد.در حين كار صفحه كفشكها در صورت زاويه دار شدن شفت، از آن تبعيت كرده و كمي كج مي شوند .
ياتاقانهاي كفشكي داراي امتيازات زير مي باشند:
سيستم را از ارتعاشات وارده در عمل حفظ مي كند.
فشارهاي موضعي حذف مي شود.
بعد از مدتي كار كردن يك لقي گوه اي شكل ايجاد مي نمايد.