آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

قطعات فلودیوایدر خطی و دایروی

قطعات توربین گازی

فلودیوایدر وظیفه تقسیم یک جریان به چند جریان کاملا مساوی با یکدیگر را به عهده دارد.به عنوان مثال یک پرس هیدرولیک داریم که در آن از دو جک شبیه به هم استفاده شده.این دو جک باید به صورت کاملا هم زمان حرکت کنند.در این زمان از فلودیوایدر برای تقسیم مساوی روغن استفاده می کنند.فلودیوایدر در دو نوع اسپولی و دنده ای موجود می باشد.فلودیوایدر ها قیمت بالایی دارند مخصوصا فلودیوایدر های دنده ای.