آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

چک ولو و شیرهای یکطرفه

چک ولو و شیرهای یکطرفه

یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا ، فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند میکند . این امر باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود . از طرفی در مقابل برای بسته شدن چک ولو، بندآور بدلیل نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه نشته و جریان را مسدود می کند. در برخی از طراحی ها بخاطر اینکه عمل بسته شدن شیر سریع تر انجام گیرد از یک فنر جهت اعمال فشار بیشتر استفاده شود تا سرعت بسته شدن سریعتر انجام گیرد.

چک ولو(check valve) شیرهای بازدارنده از جریان برگشتی هستند که برای جلوگیری از حرکت ماده سیال( گاز یا میعات) از جریان حرکتی عقب به سیستم فرآیند حیاتی، طراحی شده است.
همچنین به عنوان ولو یک طرفه شناخته می شوند. سیال به طور معمول فقط اجازه حرکت به یک سمت میدهد. این سادگی به آنها اجازه کار به صورت خودکار را میدهد. به این معنا که چک ولوها به طور معمول نیاز به هیچ نوع کنترل دستی یا اضافی ندارند. فشار سیال عبوری از درون پایپ(لوله) باعث باز شدن ولو گردیده و هرگونه برگشت سیال باعث بسته شدن ولو خواهد شد.
چک ولو های دیسکی و یا در بعضی مدلها پیستون وجود دارد که در بالای بدنه به آن قلاب شده و هنگامی که سیال با سرعتی مشخص در خط جریان دارد، دیسک باز شده و به سمت بالا حرکت میکند و اگر چنانچه به هر دلیلی جریان مسیرش را 180 درجه تغییر دهد دیسک بلافاصله برگشته و مانع از عبور سیال میشود و به نوعی سیستم یک طرفه بودن را عملیاتی میکند.
این نوع از ولو ها را معمولا در جریانهایی که سرعت ان متوسط به پائین است استفاده میکنند. و نکته بسیار مهم درباره نصب این نوع ولوها در خطوط عمودی این است که در جریانهایی که جهت آن از پائین به بالا است از چک ولوهایی استفده میشود که دیسک های آن نوسانی باشد تا بر اثر نیروی جاذبه بسته شود. چک ولوها در محدوده ها، اندازه ها، مواد و اتصالات گوناگونی بر پایه سیستم طراحی لوله ساخته میشوند.