آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

تراست بیرینگ

یاتاقان

یاتاقان های محوری بابیتی یا کف گرد محوری (Thrust Bearing)

اگر به شفت بار محوري وارد شود ياتاقان شعاعي نمي تواند مانع از حركت شفت گردد و لذا بايد از بيرينگ محوري استفاده كرد.ياتاقان کف گرد محوری توانایی تحمل بارهای در امتداد محور را دارا هستند.