آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

سایلنسر

تجهیزات ایستگاه گاز شهری

با توجه به محدودیت صدا در ایستگاه های تقلیل فشار گاز ، به موجب کاهش سرعت خروجی گاز از رگولاتور و کاهش صدا پس از خروج گاز از رگولاتور، در ایستگاه های گاز از تجهیزاتی به نام سایلنسر استفاده می شود. مکانیزم ساخت سایلنسر ها به گونه ای است که گاز پس از عبور از سایلنسر و مجراهای درونی این تجهیز دچار کاهش سرعت شده و کاهش سرعت گاز موجب کاهش صدا می شود. صدا در ایستگاه های گاز با توجه به سایزینگ تجهیزات و به خصوص رگولاتور ها متفاوت بوده و در ایستگاه هایی که صدا بیش از حد مجاز می باشد استفاده از سایلنسر ضروری می باشد.

 

 

 

 

پروژه های انجام شده: