آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

ژورنال بیرینگ

یاتاقان

یاتاقان های شعاعی بابیتی (Journal Bearing)
وظیفه ژورنال بیرینگ ها جلوگیری از ارتعاش شفت در جهت شعاعی میباشد که این وظیفه را با ایجاد یک لایه نازک روغن بین سطح پدها و شفت دستگاه انجام میدهد و با این کار از اصطکاک مکانیکی جلوگیری کرده و با کمترین نیرو، شفت به راحتی می چرخد. یاتاقان ژورنال برای انواع بارگذاری های مختلف، سرعتهای مختلف و به طور کلی شرایط کارکرد مختلف ساخته شده و بنا به خواسته های طراحی مختلف دارای طراحی های متفاوتی میباشد.