آدرس دفتر : یزد- خیابان مطهری-مرکز علم و فن آوری اقبال-ساختمان رشد-واحد243

ساخت و بازسازی یاتاقان تراست پد و رادیال پد توربین SGT 600